Εκπαιδευτική Ημερίδα 2012

12.10.2012


Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Λευκωσία 8:15-14:15, η Εκπαιδευτική Ημερίδα για Λειτουργούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με θέμα « Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στο παιδί: από την προβληματική και τις αβεβαιότητες στην πρόληψη και αντιμετώπιση ».

Η ημερίδα απευθυνόταν κυρίως σε παιδιάτρους και γενικά σε λειτουργούς πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, όμως ήταν ανοικτή και για περιορισμένο αριθμό ατόμων που σχετίζονται με το θέμα.

 

Η ημερίδα αυτή αποτελούσε την 6ηο μιας σειράς  ανάλογων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων  που η Εθνική Επιτροπή οργανώνει ειδικά για τους λειτουργούς Υγείας από το 2004 σε συνεργασία με την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η ημερίδα στόχευσε να συμβάλει  :

·  στην κατανόηση  των περιβαλλοντικών κινδύνων και των  επιδράσεων τους στην υγεία των παιδιών και,

·   στην  ευαισθητοποίηση  των λειτουργών υγείας  και στην βελτίωση  των γνώσεων  και της ικανότητάς τους στην πρόληψη και έγκαιρη  διάγνωση των πιο πάνω επιδράσεων αλλά και της παροχής συμβουλών προς τους γονείς. 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Νέα

Ανακοίνωση αποσύρσης επικίνδυνων προϊόντων - Μάιος 2017

14.06.2017
Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε την Ανακοίνωση από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας ...

Ανακοίνωση για εκστρατεία παιχνιδιών - Μάιος 2017

14.06.2017
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως γνώμονα την προώθηση της ασφάλειας των ...