ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 29.11.2014

«ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

 


Newsletter

News

More than 100 new studies are indicating multiple health effects from Wi-Fi.

31.07.2018
Attached files:   - The Review: "Biological and ...

Cell phones and the memory performance of adolescents

31.07.2018
The radiation from mobile phones and other wireless devices can possibly have ...