Επανέκδοση Βιβλίου της ΕΕΠΥΠ με τίτλο

Επανέκδοση Βιβλίου της ΕΕΠΥΠ με τίτλο "Μαθαίνω και Μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου απο τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες" Έκδοση 2017.

Newsletter

News

News Coverage [ANT1, CYBC] on the Scientific Seminar on Non Ionizing Radiation

13.11.2017
On November 11th 2017 The Cyprus Medical Association in collaboration with the Cyprus ...

16 Practical Rules - Nicosia Declaration on Electromagnetic Fields/Radiofrequencies, November, 2017

13.11.2017
Practical rules are proposed, based on the existing rules published annually by the ...