Βρείτε μας στο facebook!

30.08.2018


 Αγαπητοί φίλοι, συνδρομητές, επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, για σκοπούς συνέχισης των προσπαθειών για συνεχή ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις και διευκόλυνσης της μεταφορά γνώσης στον κάθε πολίτη, τον γονέα, τον εκπαιδευτικό, τον επαγγελματία υγείας, τους εφήβους και τα παιδιά, η Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού έχει αποκτήσει παρουσία στο Facebook υπό τη μορφή σελίδας. Μπορείτε να επισκεφτείτε ή να ακολουθήσετε τη σελίδα μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πατώντας εδώ, ή αναζητώντας το όνομα «ΕΕΠΥΠ» ή «Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού».

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο