Πολυμέσα - άρθρο της Δρος Αντιγόνης Συρίγου Παπαβασιλείου

Η επίδραση της υπερβολικής χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε βασικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος παιδιών και εφήβων.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο