ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καρκινογόνες χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα

23.01.2019


Στο πλαίσιο εκστρατείας για έλεγχο της συμμόρφωσης των πλαστικών δαπέδων ασφαλείας που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά με τη νομοθεσία για επικίνδυνες χημικές ουσίες εντοπίστηκαν προϊόντα με περιεχόμενο που ξεπερνά το νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο. Τα δείγματα συλλέχθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τον Νοέμβριο του 2018 και αναλύθηκαν για το περιεχόμενο τους σε οκτώ Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ).

Από τα αποτελέσματα της εκστρατείας διαφάνηκε ότι τα πέντε από τα επτά συνολικά δείγματα που λήφθηκαν από έξι διαφορετικές εταιρείες, δεν ήταν σύμφωνα με τις πρόνοιες περιορισμού που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH. Οι εταιρείες ειδοποιήθηκαν γραπτώς για να σταματήσει άμεσα η διάθεση των συγκεκριμένων δαπέδων στην Κυπριακή αγορά.

Περισσότερες λεπτομέριες στη σχετική ανακοίνωση: 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Νέα

Διαλέξεις για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία - 15/01/19

28.01.2019
Την 15η Ιανουαρίου, στις 12:00 έγινε ενημέρωση των ιατρών του Νοσοκομείου ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καρκινογόνες χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα

23.01.2019
Στο πλαίσιο εκστρατείας για έλεγχο της συμμόρφωσης των πλαστικών δαπέδων ...